همكاران محترم 
با سلام و احترام 

1- طرح رتبه بندی ویژه معلمانی قابل اجرا خواهد بود كه شرایط اخذ رتبه 1 را دارا می باشند . لذا می بایست نسبت به تكمیل فرم رتبه بندی اقدام نمایند  و آن دسته از همكارانی كه قبلا مشمول طرح رتبه بندی شده اند ، چنانچه فرم مربوط در سامانه  ltms برای ایشان فعال شده است نیاز به تكمیل و ارسال ندارند . 
2- همكاران محترم بعد از تكمیل نمودن فرم ها می توانند از قسمت ورود به كلاس، محتوای ارائه شده را جهت مطالعه دریافت نمایند . 
     تذكر: محتوا در دو قالب ارائه شده است لذا همكاران به عبارت داخل پرانتز مقابل هر محتوا دقت نمایند تا هنگام مطالعه دچار مشكل نشوند . 
3- بعد از تكمیل فرم ها ، اطلاعات شما برای مقام مسئول جهت تایید نهایی ارسال می گردد . لذا همكاران می بایست قبل از ورود به آزمون نسبت به تایید نهایی توسط مقام مسئول اطمینان حاصل نمایند.  
      تذكر : مقام مسئول چه شخصی می باشد؟ 
             الف ) در واحد آموزشی،  مدیر مدرسه می باشد كه می بایست از طریق سامانه  ltms با كاربری كد واحد آموزشی و رمز خود و انتخاب گزینه مدیر مدرسه وارد سامانه شده و نسبت به تایید فرم های ارسالی اقدام نماید . قابل ذكر است : لیست افراد مطابق با بیشترین ساعت تدریس در واحد آموزشی تنظیم شده است. لذا همكارانی كه در دو یا چند واحد آموزشی مشغول به كار می باشند باید جهت تایید به مدرسه ای كه بیشترین ساعت تدریس را دارند، مراجعه نمایند . 
            ب) در ادارات، فرد تعیین شده از سوی هیئت ممیزی است كه متعاقبا اعلام خواهد شد .  
4- آزمون مربوط به قسمت صلاحیت حرفه ای،  در تاریخ  7 بهمن ماه 1398  از طریق سامانه  ltms  در سه نوبت صبح  ( 9 تا 10 ) و عصر ( 14 تا 15 ) و شب ( 19 تا 20 ) اجرا خواهد شد . 
5- افرادی كه در سه قسمت صلاحیت عمومی ، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه ای هركدام حداقل 50 % و در مجموع 65 % از نمره كل را كسب نمایندجهت صدور حكم به كارگزینی منطقه معرفی خواهند شد . 
     تذكر:افرادی كه به هر دلیل در این مرحله نتوانند در طرح رتبه بندی ( رتبه 1) قرار گیرند می توانند در سال 1399 مجددا در این طرح شركت نمایند . 

 

                                         اداره اموراداری و تشكیلات  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان