قابل توجه

1- پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی سال 1396
(که در دوره های مهارت آموزی شرکت و تاییدیه گزینش آنها صادر گردیده و فرم امتیاز بندی را تکمیل نموده اند)

 2- پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی سال 1395

3-  دانشجویان متعهد خدمت رشته های فنی ورودی سال 1393

 
افراد یاد شده بالا باید

روز شنبه مورخ 06 / 05 / 1397

با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه جهت سازماندهی و تعیین محل منطقه خدمتی ودریافت ابلاغ
 
بر اساس جدول ذیل به آدرس : اصفهان ، خیابان سروش ، نبش چهار راه عسگریه ،  سالن اجتماعات  مجتمع اداری  شهید چمران  مراجعه نمایند .


تذکر مهم

در صورت عدم مراجعه شخص درمکان و  زمان مقرر،
منطقه خدمتی فرد  بر اساس امتیاز مکتسبه  
توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان انجام خواهد پذیرفت 

 

 

دامنه پذیرش / رشته

جنسیت

ساعت پذیرش

آموزگارابتدایی دامنه پذیرش : شاهین شهرومیمه -خمینی شهر-فلاورجان -لنجان -برخوار

زن و مرد

 ساعت
8
الی 10

آموزگاراستثنایی دامنه پذیرش : شاهین شهرومیمه -خمینی شهر-فلاورجان -لنجان -برخوار

زن و مرد

 ساعت
8
الی 10

آموزگارابتدایی دامنه پذیرش : تیران وکرون -چادگان -خوانسار-فریدن -فریدونشهر-گلپایگان -نجف اباد-بویین ومیاندشت 

زن و مرد

 ساعت
10
الی 30/10

دبیرتربیت بدنی دامنه پذیرش : تیران وکرون -چادگان -خوانسار-فریدن -فریدونشهر-گلپایگان -نجف اباد-بویین ومیاندشت 

زن و مرد

 ساعت
10
الی 30/ 10

دبیرعربی دامنه پذیرش : تیران وکرون -چادگان -خوانسار-فریدن -فریدونشهر-گلپایگان -نجف اباد-بویین ومیاندشت 

  مرد

 ساعت
10
الی 30/ 10

هنراموزنقشه کشی معماری دامنه پذیرش : تیران وکرون -نجف اباد

زن 

 ساعت
10
الی 30/ 10

آموزگارابتدایی دامنه پذیرش : آران وبیدگل -اردستان -کاشان -نطنز

زن و مرد

ساعت
30/ 10
الی 11

آموزگاراستثنایی دامنه پذیرش : آران وبیدگل -اردستان -کاشان -نطنز

زن  

ساعت
30/ 10
الی 11

آموزگارابتدایی دامنه پذیرش : سمیرم -شهرضا-دهاقان -مبارکه 

زن و مرد

ساعت
11
الی 30/ 11

آموزگاراستثنایی دامنه پذیرش : سمیرم -شهرضا-دهاقان -مبارکه 

زن

ساعت
11
الی 30/ 11

آموزگارابتدایی دامنه پذیرش : خوروبیابانک -نایین 

زن و مرد

ساعت
30/ 11
الی 12

آموزگاراستثنایی دامنه پذیرش : خوروبیابانک -نایین 

زن و مرد

ساعت
30/ 11
الی 12

دبیرریاضی دامنه پذیرش : خوروبیابانک -نایین 

زن 

ساعت
30/ 11  
الی 12

دبیرعربی دامنه پذیرش : خوروبیابانک -نایین 

  مرد

ساعت
30/ 11
الی 12

تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی 95

زن و مرد

ساعت
12
الی 30/ 12

دانشجویان رشته های فنی ورودی سال 1393

مرد

ساعت
30/ 12   
الی 30/ 13

 
 
تاریخ ایجاد:1397/05/03,09:01|