قال الکاظم (ع)
لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِب نَفسَهُ فی کُلِّ یَومٍ
از ما نیست کسی که هر روز خود را ارزیابی نکند
پيتر دراكر
هر سازمانی اگر فاقد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان باشد، افول آن حتمی است


به منظور اجرای بهینه شیوه نامه ارزشیابی کارکنان  و هماهنگی لازم در سطح استان جلسه آموزشی - توجیهی
جهت کارشناسان امور اداری نواحی و مناطق
  با حضور معاون محترم توسعه مدیریت و مسئولین اداره امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان امروز سه شنبه
در خانه معلم استان اصفهان در حال برگزاری میباشد

خلاصه شیوه نامه ارزشیابی