بخشنامه های سال
1394
710/1
ضریب حقوق

 
710/2
اعلام سهمیه سرباز معلم
710/3
شیوه نامه نقل و انتقالات

 
710/4
رای دیوان در خصوص استثنایی

 

710/5
اعمال ماده بند ز قانون رسیدگی به تخلفات اداری
710/6
پرداخت حقوق سرباز معلم
710/7
انتقال اضطراری

 
710/8
حقوق و مزایای کارکنان وظیفه
710/9
بازنشستگی پیش از موعد

 
710/10
تغییرعنوان انجمن اولیا به اداره

 
710/11
اعمال مدرک تحصیلی

 
710/12
ماموریت آموزشی ایثار گران

 
710/13
ورود اطلاعات متعهدین خدمت

 
710/14
لزوم تائید جبهه افراد از طریق واحد اعزام کننده

 
710/16
بررسي سوابق و مدارك نيروهاي پذيرفته شده درآزمون 5هزارنفري

 
710/17
محاسبه بیمه نیروهای حق التدریس

 
710/18
عدم پرداخت تفاوت تطبیق استخدام شدگان جدید

 
710/19
رتبه بندی حرفه ای

 
710/20
نمونه تعهد متعهدین خدمت

 
710/21
حالت غیبت موجه

 
710/22
تغيير عنوان پست معاون پرورشي و فرهنگي به معاون پرورشي و تربيت بدني

 
710/24
برقراري فوق العاده ويژه

 
710/25
نظريه شماره 172760 عدم اختصاص عائله مندي مضاعف به كاركنان زن شاغل كه همسرشان فوت كرده است

 
توجه
شیوه نامه های 15 و 23 جنبه اطلاع رسانی داشته است